Serwis

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

Należy uważnie się zapoznać z procedurą, ponieważ niespełnienie któregoś z punktów może skutkować odrzuceniem zgłoszenia reklamacyjnego!

01. ROZPOZNANIE USTERKI

Należy rozpoznać usterkę, zlokalizować uszkodzone/wadliwe komponenty, w razie problemów z rozpoznaniem usterki skontaktować się z Dystrybutorem – Firmą WIENKRA

02. WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

W zgłoszeniu należy:

   • Podać dane klienta ostatecznego, w szczególności datę sprzedaży (od tego momentu liczy się okres gwarancyjny).
   • Podać dane zgłaszającego wraz z datą zakupu sprzętu w Firmie WIENKRA.
   • Dokładnie uzupełnić symbol modelu urządzenia (wersja skrócona oraz rozszerzona (nazwa w nawiasie na tabliczce znamionowej). Jeżeli zgłaszana jest usterka jednostki wewnętrznej należy odpowiednio podać symbole dla jednostki wewnętrznej.
   • Dokładnie uzupełnić numer seryjny reklamowanego urządzenia. (Ponieważ zdarzają się „literówki” w zapisie symbolu modelu oraz numeru seryjnego prosimy o przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej urządzenia.)
   • Dokładnie opisać usterki urządzenia.
   • Podać symbol lub nazwę zamawianych części. W razie braku informacji o symbolu części prosimy o kontakt z Dystrybutorem – Firmą WIENKRA w celu ich ustalenia (zostanie przesłany rysunek złożeniowy urządzenia w celu określenia przez instalatora nr lokalizacji uszkodzonej/wadliwej części).
   • Podać sposób dostawy części (odbiór osobisty lub wysyłka na podany adres).
   • Podać dane osoby kontaktowej (imię i nazwisko, numer telefonu) naprawiającej uszkodzone urządzenie.

03. WYMAGANE DOKUMENTY

   • Skany wypełnionej karty gwarancyjnej (strony z zestawieniem urządzeń, danymi urządzeń, instalacji, instalatora, użytkownika oraz adnotacjami dotyczącymi przeglądów oraz napraw).
   • Dowód zakupu jednostki przez instalatora w postaci faktury z WIENKRA.
   • Zdjęcie tabliczki znamionowej uszkodzonego urządzenia, w celu usprawnienia procedury zgłoszenia reklamacyjnego.

W PRZYPADKU BRAKU WYMAGANYCH POWYŻEJ DOKUMENTÓW REKLAMACJA NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA!

Realizacja reklamacji gwarancyjnej odbywać się będzie po potwierdzeniu zgodności zapisów w Karcie Gwarancyjnej ze stanem faktycznym i po podaniu wszystkich zamawianych części niezbędnych do naprawy uszkodzonego urządzenia. Zgłoszenie wysłane bez podanych części nie będzie uznawane.

PO WYKONANIU NAPRAWY UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY Z INFORMACJĄ O SKUTKACH NAPRAWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

  Typ urządzenia:

  Dane urządzenia

  Jednostka wewnętrzna:
  Jednostka zewnętrzna:

  Dane klienta ostatecznego /
  użytkownika

  Dane zgłaszającego

  Sposób dostawy części


  Opis problemu

  Wykonane czynności serwisowe
  Załączniki