Serwis

Warunki gwarancji

Procedura zgłoszeń reklamacyjnych

Należy uważnie się zapoznać z procedurą, ponieważ niespełnienie któregoś z punktów może skutkować odrzuceniem zgłoszenia reklamacyjnego!

W przypadku braku wymaganych powyżej dokumentów reklamacja nie będzie rozpatrywana!

Realizacja reklamacji gwarancyjnej odbywać się będzie po potwierdzeniu zgodności zapisów w Karcie Gwarancyjnej ze stanem faktycznym.

Realizacja reklamacji gwarancyjnej odbywać się będzie po podaniu wszystkich zamawianych części niezbędnych do naprawy uszkodzonego urządzenia. Zgłoszenie wysłane bez podanych części nie będzie uznawane.

PO WYKONANIU NAPRAWY UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY Z INFORMACJĄ O SKUTKACH NAPRAWY