Centra medyczne

Rozwiązania dla centrów medycznych

Wraz z rozwojem zaawansowanych technologii oraz zmianami w służbie zdrowia rośnie zainteresowanie budową nowoczesnych centrów medycznych, szpitali i innych placówek służby zdrowia. Zapewniają one nie tylko najnowszy sprzęt i urządzenia medyczne, ale także bezpieczeństwo i komfort dla pacjentów np. na salach operacyjnych oraz dla pracowników w różnych pomieszczeniach obiektu.

Zaprojektowanie instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w obiektach medycznych to  odpowiedzialne wyzwanie m.in. z uwagi na różnorodność wymagań dla poszczególnych pomieszczeń, począwszy od sal operacyjnych, izb chorych, poprzez laboratoria i gabinety lekarskie, po magazyny i miejsca usuwania odpadów. Optymalnym rozwiązaniem jest sytuacja, w której inwestor już w pierwszym etapie projektu ściśle współpracuje nie tylko z architektem, ale także z projektantem HVAC.

Ważne jest by już na początku prac projektowych uwzględnić wszystkie specyficzne wymagania, jakim w obiektach służby zdrowia muszą sprostać systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. Wymagają one odpowiedniej przestrzeni oraz umożliwienia przeprowadzania w późniejszym czasie  serwisu, czyszczenia, konserwacji i ewentualnego remontu.

Cele klimatyzacji i wentylacji w obiektach medycznych

  • zapewnienie wymaganej dla szpitali higieny powietrza
  • zapewnienie komfortu cieplnego i wilgotnościowego
  • obniżenie zawartości w powietrzu szkodliwych, toksycznych gazów oraz drażniących zapachów
  • kompensowanie niekorzystnych warunków zewnętrznych (np. zanieczyszczone powietrze zewnętrzne, duża wilgotność)
  • kompensowanie niekorzystnych warunków wewnętrznych (np. zamknięte na stałe okna, pomieszczenia wewnętrzne)

Głównym zadaniem systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego w obiektach służby zdrowia jest wyeliminowanie ryzyka wystąpienia zakażeń przenoszonych drogą powietrzną. Są oddziały i laboratoria, gdzie usuwane powietrze musi być filtrowane, by potencjalne źródło zakażeń nie rozprzestrzeniało się po szpitalu i jego otoczeniu. Ważnym aspektem są również temperatura i wilgotność powietrza, których parametry są określone w zależności od typu pomieszczenia – sale operacyjne, gabinety lekarskie z salami zabiegowymi, centra dializy, czy sale pacjentów.

Projektując system HVAC w placówkach medycznych należy wziąć pod uwagę specyfikę tego typu obiektów oraz wszystkie wymogi jakie powinno spełniać powietrze. Dlatego też projekt takiej instalacji oraz dobór urządzeń powinien być wykonywany przez doświadczonych profesjonalistów branży HVAC.

Zapraszamy do kontaktu z firmą WIENKRA, która ma w swojej ofercie szeroki wybór odpowiednich urządzeń oraz zapewnia fachowe doradztwo.