Produkty

ME pompa ciepła QAHV

Naturalna wydajność

W pompach ciepła QAHV zastosowany jest unikalny, śrubowo zwijany, spiralny schładzacz gazu firmy Mitsubishi Electric. Trzy połączone rury czynnika chłodniczego są prowadzone jako spi-rala dookoła rury wodnej w kształcie spirali, dzięki czemu uzy-skiwane jest maksymalne przenoszenie ciepła. Spiralne rowki w zwijanej rurze przyspieszają efekt turbulencji wody, jedno-cześnie redukując spadek ciśnienia w wymienniku ciepła, przy-czyniając się w ten sposób do zwiększenia sprawności. Pompy ciepła QAHV, wyposażone w najnowsze inwerterowe sprężarki spiralne, znacznie zwiększają roczną efektywność.

Nowatorskie rozwiązanie zwiększające wydajność przygotowania CWU

Pompy ciepła QAHV skonstruowano specjalnie w celu przygotowywania dużych ilości CWU. W efekcie świetnie nadają się do zastosowania w obiektach mieszkaniowych, a także komercyjnych i przemysłowych, gdzie występuje wysokie zapotrzebowanie na CWU. Wyposażone w nowatorskie rozwiązania Mitsubishi Electric urządzenia QAHV działają niezawodnie i z wysoką wydajnością grzewczą, także w warunkach niskich temperatur zewnętrznych.

Schemat budowy systemu QAHV

Sprawdź podobne produkty

ME pompa ciepła ECODAN monoblok

Instalacja systemu monoblok jest maksymalnie uproszczona, biorąc pod uwagę jego cześć klimatyzacyjna. Cały układ chłodniczy…

ME pompa ciepła ECODAN typu split

W systemie split energia transportowana jest do budynku w postaci czynnika chłodniczego. W urządzeniu wewnętrznym…

ME pompa ciepła QAHV

Naturalna wydajność W pompach ciepła QAHV zastosowany jest unikalny, śrubowo zwijany, spiralny schładzacz gazu firmy…